X Close


   
 
 Puff & Pie Promotion: โปรโมชั่น มิถุนายน 2563 สั่ง 100 กล่อง ส่งฟรี (ในเขตกรุงเทพชั้นใน)
Puff & Pie Promotion

ชุดที่
รายละเอียด snack boxes
1
ราคา 39 บาท ประกอบด้วย ขนม 1 ชิ้น ( A ) + น้ำผลไม้ 1 ถ้วย puff and pie (พัฟ แอนด์ พาย )
2
ราคา 45 บาท ประกอบด้วย ขนม 1 ชิ้น ( B ) + น้ำผลไม้ 1 ถ้วย puff and pie (พัฟ แอนด์ พาย )
3
ราคา 50 บาท ประกอบด้วย ขนม 1 ชิ้น ( C ) + น้ำผลไม้ 1 ถ้วย puff and pie (พัฟ แอนด์ พาย )
4
ราคา 65 บาท ประกอบด้วย ขนม 2 ชิ้น ( A + B ) + น้ำผลไม้ 1 ถ้วย puff and pie (พัฟ แอนด์ พาย )
5
ราคา 70 บาท ประกอบด้วย ขนม 2 ชิ้น ( A + C ) + น้ำผลไม้ 1 ถ้วย puff and pie (พัฟ แอนด์ พาย )
6
ราคา 75 บาท ประกอบด้วย ขนม 2 ชิ้น ( B + C ) + น้ำผลไม้ 1 ถ้วย puff and pie, พัฟ แอนด์ พาย
Puff & Pie Snack Box Delivery เบเกอรี่แสนอร่อย จากครัวการบินไทย บริการจัดส่งชุดอาหารว่าง, อาหารกล่อง, snack box, coffee break สำหรับงานเลี้ยง งานประชุม อบรมสัมมนา งานบุญ งานศพ

สอบถามเพิ่มเติม/สั่งสินค้า
โทร: 02-235-8684-5 (เวลาทำการ 07.30 - 19.00)
โทร. 085-0622244, 081-7219281 (นอกเวลาทำการ)
Fax: 02-235-8680
Email: puffandpie@yahoo.com
Line ID: @puffpie


ชุดอาหารว่าง snack box เบเกอรี่จากครัวการบินไทย
puff and pie (พัฟ แอนด์ พาย )
 
puff and pie (พัฟ แอนด์ พาย )
 
puff and pie (พัฟ แอนด์ พาย )
 
puff and pie (พัฟ แอนด์ พาย )
 
puff and pie (พัฟ แอนด์ พาย )
 
puff and pie (พัฟ แอนด์ พาย )
 
puff and pie (พัฟ แอนด์ พาย )
 
puff and pie (พัฟ แอนด์ พาย )
 
puff and pie (พัฟ แอนด์ พาย )
 
puff and pie (พัฟ แอนด์ พาย )
 
puff and pie (พัฟ แอนด์ พาย )
 
puff and pie (พัฟ แอนด์ พาย )
 
puff and pie (พัฟ แอนด์ พาย )
 
puff and pie (พัฟ แอนด์ พาย )
 
puff and pie (พัฟ แอนด์ พาย )
 
puff and pie (พัฟ แอนด์ พาย )
 
puff and pie (พัฟ แอนด์ พาย )
 
puff and pie (พัฟ แอนด์ พาย )
 
puff and pie (พัฟ แอนด์ พาย )
 
puff and pie (พัฟ แอนด์ พาย )
 

   

   
Copyright © 2010 Puff&Pie All Rights Reserved.

พัฟแอนด์พาย | Powered by: seo